Molimo pozivnice naručiti minimalno 10 radnih dana, a zahvalnice i sve ostalo minimalno 20 radnih dana prije željenog datuma isporuke!

Reklamacije i prigovori

HIA j.d.o.o.

Grgura Budislavića 99 (Inovativni Zadar, 1.kat) - Novi Bokanjac, 23 000 Zadar

OIB: 00647397057

Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

IBAN: HR5924020061100856622

SWIFT: ESBCHR22

MBS: 110076488, Trgovački sud u Zadru

E-mail: weddings@hia.hr

Kontakt broj: 091 315 8882

Facebook @HIAweddings

Instagram @HIAweddings


Web shop je otvoren za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na e-mail, putem Facebook ili Instagram Inboxa (@HIAWeddings) te ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.


U radno vrijeme ureda možete nas dobiti i putem poziva na broj 091/315-8882.

Radno vrijeme ureda : 9-16 h od ponedjeljka do petka, vikendom ne radimo.Primjedbe i prigovori


U skladu sa čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina

HIA j.d.o.o.

Grgura Budislavića 99 (Inovativni Zadar, 1.kat) - Novi Bokanjac, 23 000 Zadar

OIB: 00647397057

Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

IBAN: HR5924020061100856622

SWIFT: ESBCHR22

MBS: 110076488, Trgovački sud u Zadru

E-mail: weddings@hia.hr

Kontakt broj: 091 315 8882

Facebook @HIAweddings

Instagram @HIAweddings

 

Web shop je otvoren za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na e-mail, putem Facebook ili Instagram Inboxa (@HIAweddings) te ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

U radno vrijeme ureda možete nas dobiti i putem poziva na broj 091/315-8882.

Radno vrijeme ureda : 9-16 h od ponedjeljka do petka, vikendom ne radimo.Primjedbe i prigovori

 

U skladu sa čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina www.hiaworkshop.om (HIA j.d.o.o.) Vam omogućuje da svoje pisane primjedbe prigovore šaljete na e-mail: weddings@hia.hr

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

 

Pitanja i Kontakt

Ako želite: pristupiti, ispraviti, izmijeniti ili brisati osobne podatke koje imamo o Vama, prijaviti žalbu, ili jednostavno želite više informacija, kontaktirajte nas na weddings@hia.hr ili putem pošte na  HIA j.d.o.o. Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar.

 

Online rješavanje sporova

Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, od 15. veljače 2016. na području cijele EU, sve sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Ukoliko naiđeš na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), možeš ispuniti obrazac za žalbu u tri jednostavna koraka. Prigovor možeš podnijeti ovdje.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

 

Prigovor se također može podnijeti:

- putem pošte na adresu: HIA j.d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar

 

Ili

 

- na e-mail adresu: weddings@hia.hr

 

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, jednostrano zatražiti povrat robe u roku od 15 radnih dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Povrat robe može se zatražiti elektronskim putem upitom na e-mail: weddings@hia.hr

Ukoliko kupac podnosi upit za povrat robe putem e-maila, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte te navesti razloge povrata robe.

HIA j.d.o.o. će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku e-maila te procesuirati upit.

HIA j.d.o.o. će u sljedećim slučajevima odobriti povrat robe ili raskid Ugovora:

 

- primljena roba ne odgovara specifikacijama naručene (artikl, dimenzije, količina i sl.)

- primljena roba je proizvedena sa manjkavostima (greške prilikom tiska, površinska oštećenja i sl.)

- primljena roba je oštećena prilikom manipulacije u transportu dok stanje vanjske ambalaže nije ukazivalo na manjkavosti

- primljena roba nije poslana kupcu u roku od 20 radnih dana od narudžbe, što HIA j.d.o.o. dokazuje slanjem adresnice klijentu kad paket bude otpremljen.

 

U slučaju jednog ili više opravdanih razloga za povrat, HIA j.d.o.o. na upit o povratu robe odgovara potvrdno putem e-maila.

 

U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod HIA j.d.o.o. o svom trošku, na adresu sjedišta: Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar.

 

Za proizvod koji se reklamira ili vraća, HIA j.d.o.o. se obvezuje u roku od 15 radnih dana od dana kada je odobrio povrat robe, a nakon što primi vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu (na isti broj računa u banci).

 

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od kada je HIA j.d.o.o. odobrio povrat robe. Ukoliko se pregledom vraćene robe utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama, smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu povrata. Ukoliko se roba vrati oštećena, Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze o urednom povratu robe.

Kupac je, kada vrši povrat robe, robu koju vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti tvrtku HIA j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid poslanog elektroničkom poštom.

Jednostrani raskid ugovora ne može se primijeniti na proizvode koji su proizvedeni po narudžbi, na primjer napravljeni po točnim dimenzijama koje je klijent odredio ili ukoliko su proizvodi na drugi način personalizirani (izmijenjen originalan HIA grafički dizajn ili je dodana personalizacija, na primjer ime, posveta i slično).

Reklamirani proizvod mora biti u originalnom pakiranju i s deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu tvrtki HIA j.d.o.o. neoštećenu, nekorištenu i u originalnoj neoštećenoj ambalaži bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta.

Tvrtka HIA j.d.o.o. dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 30 dana od primitka vraćene robe (ukoliko se pokaže da ista nema nikakvih znakova oštećenja ili korištenja) vratiti potrošaču plaćeni iznos ili zamijeniti proizvod, ovisno o zahtjevu kupca. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu.

U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju HIA j.d.o.o. nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, HIA j.d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču. 

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje.

 

Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan obavijestiti HIA j.d.o.o. bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka.

HIA j.d.o.o. će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja. Kupac gubi pravo na prigovor zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje.

HIA j.d.o.o. neće nikad uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke ili uputama proizvođača. HIA j.d.o.o. neće uvažiti prigovor na nepravilna preklapanja uzorka proizvoda koji je montiran jer do istoga može doći samo nestručnom ugradnjom odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kupac je odgovoran provjeriti proizvod prije montaže te ustvrditi da li se eventualne manjkavosti mogu uočiti prije samog postavljanja.

 

Zamjena kupljenog proizvoda

HIA j.d.o.o. može u opravdanim slučajevima ako se radi o robi koja nije izrađena prema specifikaciji pojedinog Kupca, dopustiti Kupcu povrat robe i zamjenu drugom robom, kada kupljena roba ne odgovara Kupčevim željama, s time da takva roba mora svakako biti u originalnoj ambalaži s pripadajućom dokumentacijom. Odobrenje radi zamjene robe, HIA j.d.o.o. procjenjuje posebno za svaki pojedini slučaj kupnje i prema vlastitoj procjeni. Jednom ili više puta prihvaćena zamjena s Kupcem ili drugim kupcem neće se smatrati uobičajenom praksom poslovanja za naredne zamjene ili uobičajenom nepisanom praksom HIA j.d.o.o.

 (HIA j.d.o.o.) Vam omogućuje da svoje pisane primjedbe prigovore šaljete na e-mail: weddings@hia.hr

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

 

Pitanja i Kontakt

Ako želite: pristupiti, ispraviti, izmijeniti ili brisati osobne podatke koje imamo o Vama, prijaviti žalbu, ili jednostavno želite više informacija, kontaktirajte nas na weddings@hia.hr ili putem pošte na  HIA j.d.o.o. Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar.

 

Online rješavanje sporova

Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, od 15. veljače 2016. na području cijele EU, sve sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Ukoliko naiđeš na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), možeš ispuniti obrazac za žalbu u tri jednostavna koraka. Prigovor možeš podnijeti ovdje.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.


Prigovor se također može podnijeti:

- putem pošte na adresu: HIA j.d.o.o., Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar


Ili


- na e-mail adresu: weddings@hia.hr


Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, jednostrano zatražiti povrat robe u roku od 15 radnih dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Povrat robe može se zatražiti elektronskim putem upitom na e-mail: weddings@hia.hr

Ukoliko kupac podnosi upit za povrat robe putem e-maila, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte te navesti razloge povrata robe.

HIA j.d.o.o. će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku e-maila te procesuirati upit.

HIA j.d.o.o. će u sljedećim slučajevima odobriti povrat robe ili raskid Ugovora:


- primljena roba ne odgovara specifikacijama naručene (artikl, dimenzije, količina i sl.)

- primljena roba je proizvedena sa manjkavostima (greške prilikom tiska, površinska oštećenja i sl.)

- primljena roba je oštećena prilikom manipulacije u transportu dok stanje vanjske ambalaže nije ukazivalo na manjkavosti

- primljena roba nije poslana kupcu u roku od 20 radnih dana od narudžbe, što HIA j.d.o.o. dokazuje slanjem adresnice klijentu kad paket bude otpremljen.


U slučaju jednog ili više opravdanih razloga za povrat, HIA j.d.o.o. na upit o povratu robe odgovara potvrdno putem e-maila.


U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod HIA j.d.o.o. o svom trošku, na adresu sjedišta: Grgura Budislavića 99, 23 000 Zadar.


Za proizvod koji se reklamira ili vraća, HIA j.d.o.o. se obvezuje u roku od 15 radnih dana od dana kada je odobrio povrat robe, a nakon što primi vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu (na isti broj računa u banci).


Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od kada je HIA j.d.o.o. odobrio povrat robe. Ukoliko se pregledom vraćene robe utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama, smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu povrata. Ukoliko se roba vrati oštecćena, Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze o urednom povratu robe.

Kupac je, kada vrši povrat robe, robu koju vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti tvrtku HIA j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid poslanog elektroničkom poštom.

Jednostrani raskid ugovora ne može se primijeniti na proizvode koji su proizvedeni po narudžbi, na primjer napravljeni po točnim dimenzijama koje je klijent odredio ili ukoliko su proizvodi na drugi način personalizirani (izmijenjen originalan HIA grafički dizajn ili je dodana personalizacija, na primjer ime, posveta i slično).

Reklamirani proizvod mora biti u originalnom pakiranju i s deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu tvrtki HIA j.d.o.o. neoštećenu, nekorištenu i u originalnoj neoštećenoj ambalaži bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta.

Tvrtka HIA j.d.o.o. dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 30 dana od primitka vraćene robe (ukoliko se pokaže da ista nema nikakvih znakova oštećenja ili korištenja) vratiti potrošaču plaćeni iznos ili zamijeniti proizvod, ovisno o zahtjevu kupca. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu.

U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju HIA j.d.o.o. nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, HIA j.d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču. 


Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje.


Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan obavijestiti HIA j.d.o.o. bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka.

HIA j.d.o.o. će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja. Kupac gubi pravo na prigovor zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje.

HIA j.d.o.o. neće nikad uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke ili uputama proizvođača. HIA j.d.o.o. neće uvažiti prigovor na nepravilna preklapanja uzorka proizvoda koji je montiran jer do istoga može doći samo nestručnom ugradnjom odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kupac je odgovoran provjeriti proizvod prije montaže te ustvrditi da li se eventualne manjkavosti mogu uočiti prije samog postavljanja.


Zamjena kupljenog proizvoda

HIA j.d.o.o. može u opravdanim slučajevima ako se radi o robi koja nije izrađena prema specifikaciji pojedinog Kupca, dopustiti Kupcu povrat robe i zamjenu drugom robom, kada kupljena roba ne odgovara Kupčevim željama, s time da takva roba mora svakako biti u originalnoj ambalaži s pripadajućom dokumentacijom. Odobrenje radi zamjene robe, HIA j.d.o.o. procjenjuje posebno za svaki pojedini slučaj kupnje i prema vlastitoj procjeni. Jednom ili više puta prihvaćena zamjena s Kupcem ili drugim kupcem neće se smatrati uobičajenom praksom poslovanja za naredne zamjene ili uobičajenom nepisanom praksom HIA j.d.o.o.

Close (esc)

Ne propustite naše najbolje AKCIJE i ponude!

Pretplati se na naš newsletter kako bi saznala sve o našim pogodnostima i novim proizvodima!

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now